Begeleiding door Energent

Dit project is meer dan een gewone groepsaankoop. Bovenop de organisatie van prijs- en technische afspraken met de aannemers, blijft Energent betrokken in het volledige proces tot en met de aanvraag van premies. Hierdoor is een onafhankelijke begeleiding mogelijk en kunnen weloverwogen beslissingen gemaakt worden.

Controle offerte

Energent controleert of elke offerte van de aannemer werd opgemaakt conform de prijsafspraken. 

Investeringsanalyse

Spouwmuurisolatie is één van de goedkopere renovatie-ingrepen die mogelijk zijn in een woning. Daarom wordt vaak een besparing gerealiseerd die terugverdienbaar is. Om deelnemers hiervan bewust te maken, krijgt elke deelnemer een investeringsanalyse van Energent. Deze investeringsanalyse is gebaseerd een kleine enquête waar enkele gegevens worden gevraagd over de woning. De aannames houden rekening met rebound-effecten en algemeen aanvaarde standaarden die worden gehanteerd door het VEA (Vlaams Energieagentschap).

Renovatie-advies

Deelnemers die hun offerte goedkeuren, krijgen gratis een renovatie-adviseur over de vloer die de volledige woning energetisch analyseert. Dit advies duurt 1,5h en moet bewoners in staat stellen om een plan op te maken voor hun woning op de lange termijn. Wat zijn de interessantste investeringen en wat is hiervan het effect op mijn woning?

Werfcontrole

Energent gaat steeksproefgewijs langs om de uitgevoerde werken te controleren.

Premiebegeleiding

Energent begeleidt deelnemers verder met de aanvraag van premies. 

 

Team van Energent

 

Dit is An, jouw aanspreekpunt tijdens het hele traject. Ze zorgt voor controle van jouw offerte, jouw investeringsanalyse en de afspraak voor het gratis energie-advies.

Dit is Matthias, die instaat voor het energie-advies aan huis, premiebegeleiding en jou helpt bij technische vragen.

Dit is Tom, die instaat voor het energie-advies aan huis, premiebegeleiding en jou helpt bij technische vragen.