Begeleiding | Energent & SOM vzw

Dit project is meer dan een gewone groepsaankoop. Bovenop de organisatie van prijs- en technische afspraken met de aannemers, blijft Energent betrokken in het volledige proces. SOM vzw organiseert daarnaast het energie-advies aan huis. Door dit partnerschap is een onafhankelijke begeleiding mogelijk en kunnen weloverwogen beslissingen gemaakt worden. Onderstaande zaken zitten allemaal in het aanbod.

DE CONTROLE VAN JOUW OFFERTE

Energent controleert of elke offerte van de aannemer werd opgemaakt conform de prijsafspraken.

EEN INVESTERINGSANALYSE

Spouwmuurisolatie is één van de goedkopere renovatie-ingrepen die mogelijk zijn in een woning. Daarom wordt vaak een besparing gerealiseerd die terugverdienbaar is. Om deelnemers hiervan bewust te maken, krijgt elke deelnemer een investeringsanalyse van Energent. Deze investeringsanalyse is gebaseerd op een korte vragenlijst, waarbij enkele gegevens over jouw woning worden gevraagd. De aannames houden rekening met rebound-effecten en algemeen aanvaarde standaarden die VEA (Vlaams Energieagentschap) hanteert.

EEN ENERGIE-ADVIES VOOR DE HELE WONING

Deelnemers die hun offerte goedkeuren, krijgen gratis een energie-adviseur (via Energent of SOM vzw) aan huis die hun volledige woning energetisch analyseert. Dit advies duurt ongeveer anderhalf uur en wil deelnemers in staat stellen om een energetisch plan op te maken voor hun woning op de lange termijn. Wil je concrete ingrepen uitvoeren, kan de energie-adviseur je hierbij verder begeleiden.

WERFCONTROLE NA DE WERKEN

De uitgevoerde werken worden steekproefgewijs gecontroleerd. Als het energie-advies na de werken plaats vindt, wordt deze controle uiteraard steeds meegenomen.

DE BEGELEIDING VAN PREMIES

Energent en SOM vzw begeleiden deelnemers verder met de aanvraag van premies.

NIEUW: ONDERSTEUNING BIJ DE LABELPREMIE DOOR DE OPMAAK VAN EEN EPC

Sinds 1 januari 2021 bestaat er een nieuw soort premie in België, de zogenoemde EPC-labelpremie. Wie een woning met energielabel E of F heeft, krijgt een extra premie tot € 5000 als de woning genoveerd wordt tot energielabel A, B of C.  Deze labelpremie is echter alleen van toepassing als je vooraf (!) aan jouw renovatie een EPC-studie van je woning laat opmaken. Via deze groepsaankoop krijg je de mogelijkheid te kijken jij in deze categorie kan vallen, en wordt een EPC- studie optioneel aangeboden als onderdeel van het project.

 

Team van Energent en SOM vzw

 

Dit is An, jouw aanspreekpunt tijdens het hele traject. Ze zorgt voor controle van jouw offerte, jouw investeringsanalyse en alle andere praktische aspecten.

Dit is Femke, jouw aanspreekpunt tijdens het hele traject. Ze zorgt voor controle van jouw offerte, jouw investeringsanalyse en de afspraak voor het gratis energie-advies.

Dit is Matthias, die instaat voor het energie-advies aan huis, premiebegeleiding en hulp bij technische vragen.

Dit is Tom, die instaat voor het energie-advies aan huis, premiebegeleiding en hulp bij technische vragen.