Over de groepsaankoop

Initiatief door Veneco 

Deze groepsaankoop voor spouwmuurisolatie is een initiatief van de intercommunale Veneco. Maar liefst 19 gemeenten uit het werkingsgebied van Veneco hebben zich geëngageerd om dit initiatief mee te promoten. De groepsaankoop kadert binnen de gemeentelijke (en Vlaamse) doelstelling om het renovatietempo te verhogen. In mei 2020 ging de groepsaankoop van start in de regio Leie-Schelde-Oostrand en één jaar later werd uitgebreid naar de regio Meetjesland.

Organisatie door Energent

De organisatie van de groepsaankoop wordt uitgevoerd door Energent, is een coöperatief energiebedrijf in handen van meer dan 1.250 burgers. Voor de groepsaankoop werden prijs- en technische afspraken gemaakt met twee aannemers. 

Begeleiding door Energent & SOM vzw

Verder is dit project meer dan zomaar een groepsaankoop. Naast een offerte, wordt voorzien in een investeringsanalyse door Energent. Ook krijgt iedere deelnemer een gratis energie-advies aan huis, om deelnemers een beter inzicht te geven over een langetermijnplan voor de verdere aanpak van hun woning. De energie-adviezen binnen deze groepsaankoop worden deels verstrekt door SOM vzw, de bekend van de gemeentelijke energieloketten en de Woonwijzer Meetjesland.

Financiering

Energent en SOM vzw worden voor dit project betaald door Fluvius via de Burenpremie. Dit is een premie die in het leven is geroepen voor renovatie-begeleiders. Verder vraagt Energent 3% op de betaalde factuur. Dit bedrag wordt gefactureerd aan de aannemer.