Over spouwmuurisolatie

Om spouwmuurisolatie uit te voeren moet worden voldaan aan enkele belangrijke voorwaarden. De dikte van de spouw dient minimaal 5cm te bedragen. Verder dient deze relatief proper te zijn. 

Bij de uitvoering dient verder de juiste werkwijze gehanteerd te worden om te garanderen dat de volledige schil wordt geïsoleerd en alle risico’s op vochtproblemen worden vermeden. 

Aannemers die spouwmuurisolatie plaatsen, moeten dit daarom doen volgens de uitgebreide Belgische STS-71 norm (FOD ECONOMIE).

Ook bij deze groepsaankoop is het uitvoeren van het controlebezoek en de uitvoering van de werken volgens deze norm een absolute vereiste.

Verder kunnen in België enkel ATG gecertificeerde aannemers deze werken uitvoeren. Los van de controle die Energent uitvoert op de uitgevoerde werken, kunnen gecertificeerde aannemers op eender welk moment controle krijgen van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw.