Samenstelling RvB / Adviesraad

Onze Raad Van Bestuur komt elk kwartaal één keer samen om de grote lijnen mee uit te stippelen. Volgende leden zijn hierin actief:

 • John Vandaele, journalist (voorzitter)
 • Pieter Verbeek, adviseur milieu en energie Vlaams ABVV
 • Carl Uytterhaegen, ondernemer
 • Stefaan Claeys, projectmedewerker duurzaam bouwen bij Gents Milieufront/MilieuAdviesWinkel
 • Chris Vandaele, sociaalrechtelijk inspecteur Werk en Sociale Economie Vlaanderen
 • Walewein Muylle, adj.-scheepvaartinspecteur Waterwegen en Zeekanaal nv; voorheen aftersales engineer Organic Waste Systems
 • Lina Avet, afdelingshoofd Technisch Bureau en Energiebeleid UGent, ingenieur
 • Eric Antoons, directeur exploitatie Parkwind nv, voorheen directeur SPE en EDF-Luminus
 • Freek Van Loo, kredietanalist VDK Spaarbank nv
 • Koen Schoors, professor economie UGent
 • Luc Goethals, zelfstandig boekhouder vzw’s
 • Tom Malfait, advocaat bij LDR Advocaten in Omgevingsrecht

Het advies comité bestaat uit volgende krachten:

 • Johan Albrecht, professor economie, Itinera
 • Herman Balthazar, eregouverneur Oost-Vlaanderen,
 • Frank Beke, ex-burgemeester Gent
 • Peter Bosmans, afgevaardigd bestuurder Febecoop, Federatie Belgische Coöperaties
 • Marc Buysse, secretaris ACV Gewest Gent-Eeklo
 • Frans De Clerck, ex-directeur Triodos België
 • Lieven Denys, jurist, professor VUB
 • Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu
 • Andries Gryffroy, Vlaams parlementslid en ondernemer energiesector
 • Wim Soetaert, professor industriële biotechnologie, directeur Bio Base Europe Pilot Plant
 • Leen Van Den Neste, voorzitter van het directiecomité van VDK Spaarbank
 • Koert Van Espen, kernlid van de denktank Liberales, consultant
 • Oscar Van Rompay, acteur NTGent