Energent

EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Daarvoor trekt de coöperatie de nodige financiële middelen aan.

Geld van vennoten wordt geïnvesteerd in hernieuwbare-energieprojecten (link investeringsprojecten B1), de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten (link diensten à la zonnestad B2). EnerGent onderschrijft de 7 ICA-principes (link). Het is dus een bedrijf, maar wel één met sociaal-ecologische doelen, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie.

We werken nauw samen met andere energiecoöperaties onder de koepelorganisatie REScoop. (link extern)

image-fullwidth@large
Dit is een voorbeeld van een caption.