Democratische structuur

Coöperanten en AV

De coöperanten die investeren in EnerGent krijgen de kans bij te dragen aan projecten rond hernieuwbare energie en energiebesparing die voor hen anders onbereikbaar zouden zijn.De Algemene Vergadering (A.V.) bestaat uit alle vennoten (of coöperanten) en bepaalt de grote lijnen van de beleidskeuzes die genomen worden door de coöperatie.

Vrijwilligers in het werkteam

Energent beschikt over een werkteam waarin talrijke vrijwilligers actief zijn. Dit werkteam komt maandelijks samen. Rond specifieke thema’s worden werkgroepen gevormd.  Het werkteam bestaat uit vennoten-adviseurs en medewerk(st)ers. Indien je zelf ook wil meewerken, laat het ons dan zeker weten.

RvB/dagelijks bestuur/adviescomité

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens vijf leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering. Het adviescomité van EnerGent komt één maal per jaar samen om advies te geven aan EnerGent. Klik hier voor de huidige samenstelling van deze organen.

Werknemers

De dagelijkse werking van Energent berust bij een professioneel team van medewerkers aangestuurd door het dagelijks bestuur.

Jeroen Baets

Jeroen Baets

Luc Meskens

Luc Meskens

Coördinator

An Van Hemeldonck

An Van Hemeldonck

Communicatie

Nicolas Van Damme

Nicolas Van Damme

Projectmedewerker zonnestad