Energie dicht bij de burger

Waarvoor staat Energent?

EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Daarvoor trekt de coöperatie de nodige financiële middelen aan.

Geld van vennoten wordt geïnvesteerd in hernieuwbare-energieprojecten (link investeringsprojecten B1), de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten (link diensten à la zonnestad B2). EnerGent onderschrijft de 7 ICA-principes (link).

Het is dus een bedrijf, maar wel één met sociaal-ecologische doelen, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie.We werken nauw samen met andere energiecoöperaties onder de koepelorganisatie REScoop. (link extern)

Waarom een energiecoöperatie?

Hernieuwbare energie is van immens belang om de klimaatverandering tegen te gaan. Burgercoöperaties dragen bij tot het draagvlak voor deze broodnodige energietransitie, maken mensen energiebewuster en zorgen ervoor dat de opbrengst van energieproductie terug in de gemeenschap geïnvesteerd wordt.

Doordat energiecoöperaties heel bescheiden investeringen mogelijk maken, kan iedereen investeren in hernieuwbare energie en daar op termijn de vruchten van plukken.