Geschiedenis

EnerGent werd eind 2013 opgericht als energiecoöperatie die burgers verenigt in hun streven naar een meer duurzame en klimaatneutrale samenleving. De organisatie ontstond uit de Buren van de Abdij en een aantal middenveldorganisaties. EnerGent brengt financiële middelen van burgers bijeen om die te investeren in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energiediensten. Onze coöperatie streeft een billijke financiële vergoeding na van de geïnvesteerde middelen, maar we hebben ook altijd oog voor de sociaal-ecologische return van onze projecten.

De voorbije jaren werd stap voor stap kennis opgebouwd over de technische energiewereld en een mooie ploeg medewerkers uitgebouwd. Projecten werden geleidelijk aan opgestart. Met de Wijkwerf begeleiden we burgers bij het beter isoleren van hun woning. Zonnestad helpt dan weer zoveel mogelijk mensen aan een kwaliteitsvolle en duurzame installatie van zonnepanelen tegen een scherpe prijs. In 2017 investeerden we in een eerste pv-installatie en deze investeringen gaan sindsdien jaar na jaar in stijgende lijn. Energent participeert in verschillende windprojecten in de regio Gent zal samen met Ecopower een eerste windturbine bouwen op de site van Ugent.

Ondertussen zetten we onze eerste stappen in warmteprojecten waar Energent wil investeren in fossielvrije centrale stookplaatsen.. In 2018-2019 coördineerden we met steun van stad Gent en de Europese Unie een vernieuwend project dat zoveel mogelijk zonnestroom in de wijk produceert, en die ook zoveel mogelijk lokaal wil consumeren door middel van batterijopslag, elektrische mobiliteit, gedragswijziging… De band met het Gentse verenigingsleven blijft heel levendig in de uitbouw van onze werking. Samen met hen organiseren we soms dingen die ook gewoon leuk zijn.

Energent is niet enkel in Gent actief. Zo werken we sinds 2015 aan een windproject in Melle en realiseerden we ook investeringen in Merelbeke, Destelbergen en Oosterzele. De eerste wijkwerven in Merelbeke en Destelbergen zijn ondertussen ook opgestart. Energent ambieert actief te zijn in de ruime regio rond Gent, zowel op het vlak van investeringen als het organiseren van energiediensten.